สล็อต pgslot

สล็อต pgslot

โค้ชข้ามทวีป: เราคืออินเดีย และเรา ‘ขอทางเลือก’

โค้ชข้ามทวีป: เราคืออินเดีย และเรา 'ขอทางเลือก'

Sophie Legros จาก Coaches Across Continent (CAC) บรรยายอีกหนึ่งสัปดาห์ในเมือง Nagpur ประเทศอินเดียกับ Slum Soccer โปรแกรมทั้งหมดแตกต่างกันไปตาม CAC  แต่สัปดาห์นี้เป็นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

Continue reading...